အြန္လိုင္းေပၚက ႐ုပ္ရွင္ ၾကည့္ၾကမယ္  
 
႐ုပ္ရွင္အမ်ိဳးအစား
ကာတြန္းကား
Tangled.2010.PROPER.
HD
Tangled.2010.PROPER.
2010
ခုႏွစ္
209
ေယာက္ၾကည့္သည္
coco.2017
HD
coco.2017
2017
ခုႏွစ္
188
ေယာက္ၾကည့္သည္
Rio 2 [2014]
HD
Rio 2 [2014]
2014
ခုႏွစ္
163
ေယာက္ၾကည့္သည္
Kung Fu Panda [2008].mp4
HD
Kung Fu Panda [2008].mp4
2008
ခုႏွစ္
168
ေယာက္ၾကည့္သည္
Kung Fu Panda 2 [2011].mp4
HD
Kung Fu Panda 2 [2011].mp4
2011
ခုႏွစ္
426
ေယာက္ၾကည့္သည္
Kung Fu Panda 3 [2016].mp4
HD
Kung Fu Panda 3 [2016].mp4
2016
ခုႏွစ္
203
ေယာက္ၾကည့္သည္
Super Bear.2019
HD
Super Bear.2019
2019
ခုႏွစ္
303
ေယာက္ၾကည့္သည္
Moana.2016.mp4
HD
Moana.2016.mp4
2016
ခုႏွစ္
1000
ေယာက္ၾကည့္သည္
 Rio [2011].mp4
HD
Rio [2011].mp4
2011
ခုႏွစ္
83
ေယာက္ၾကည့္သည္
Kung Fu Panda - Secrets Of The Scoll
HD
Kung Fu Panda - Secrets Of The Scoll
2016
ခုႏွစ္
133
ေယာက္ၾကည့္သည္
Big Hero 6 [2014]
HD
Big Hero 6 [2014]
2014
ခုႏွစ္
186
ေယာက္ၾကည့္သည္
Despicable Me 3 (2017)
HD
Despicable Me 3 (2017)
2017
ခုႏွစ္
189
ေယာက္ၾကည့္သည္
Despicable Me (2010)
HD
Despicable Me (2010)
2010
ခုႏွစ္
148
ေယာက္ၾကည့္သည္
 Winnie The Pooh (2011)
HD
Winnie The Pooh (2011)
2011
ခုႏွစ္
103
ေယာက္ၾကည့္သည္
The Incredibles [2004]
HD
The Incredibles [2004]
2004
ခုႏွစ္
235
ေယာက္ၾကည့္သည္
Incredibles 2 (2018)
HD
Incredibles 2 (2018)
2018
ခုႏွစ္
144
ေယာက္ၾကည့္သည္
 The Larva Island.2020.
HD
The Larva Island.2020.
2020
ခုႏွစ္
393
ေယာက္ၾကည့္သည္
 Mulan [1998]
HD
Mulan [1998]
1998
ခုႏွစ္
654
ေယာက္ၾကည့္သည္
Mulan 2 - The Final War [2004]
HD
Mulan 2 - The Final War [2004]
2004
ခုႏွစ္
644
ေယာက္ၾကည့္သည္
Monster School.2020
HD
Monster School.2020
2020
ခုႏွစ္
412
ေယာက္ၾကည့္သည္
Pets United.2020
HD
Pets United.2020
2020
ခုႏွစ္
201
ေယာက္ၾကည့္သည္
Despicable.Me.2.2013
HD
Despicable.Me.2.2013
2013
ခုႏွစ္
285
ေယာက္ၾကည့္သည္
Zootopia (2016)
HD
Zootopia (2016)
2016
ခုႏွစ္
405
ေယာက္ၾကည့္သည္
Pokemon Mewtwo Strikes Back Evolution (2019)
HD
Pokemon Mewtwo Strikes Back Evolution (2019)
2019
ခုႏွစ္
1053
ေယာက္ၾကည့္သည္
[MVHD] Onward (2020)
HD
[MVHD] Onward (2020)
2020
ခုႏွစ္
1097
ေယာက္ၾကည့္သည္
Spies In Disguise (2019)
HD
Spies In Disguise (2019)
2019
ခုႏွစ္
998
ေယာက္ၾကည့္သည္
Ne Zha (2019)
HD
Ne Zha (2019)
2019
ခုႏွစ္
2135
ေယာက္ၾကည့္သည္
Frozen 2 (2019)
HD
Frozen 2 (2019)
2019
ခုႏွစ္
1485
ေယာက္ၾကည့္သည္
Frozen (2013)
HD
Frozen (2013)
2013
ခုႏွစ္
730
ေယာက္ၾကည့္သည္
1
အသင္းဝင္ ေလာ့ဂ္အင္ဝင္ရန္
စကားဝွက္ေမ့သြားသည္
အသင္းဝင္အသစ္ မွတ္ပံုတင္ျခင္း
႐ုပ္ရွင္အစီအစဥ္အမ်ိဳးအစား
ႏွစ္အလိုက္ ဇာတ္ကားမ်ား
1976 1982 1984
1985 1988 1990
1991 1992 1993
1994 1995 1997
1998 1999 2000
2001 2002 2003
2004 2005 2006
2007 2008 2009
2010 2011 2012
2013 2014 2015
2016 2017 2018
2019 2020 2021