အြန္လိုင္းေပၚက ႐ုပ္ရွင္ ၾကည့္ၾကမယ္  
 
႐ုပ္ရွင္အမ်ိဳးအစား
ဟာသကား
The Odd Family - Zombie On Sale [2019]
HD
The Odd Family - Zombie On Sale [2019]
2019
ခုႏွစ္
222
ေယာက္ၾကည့္သည္
 Lost In Hong Kong (Gang Jiong) [2015]
HD
Lost In Hong Kong (Gang Jiong) [2015]
2015
ခုႏွစ္
129
ေယာက္ၾကည့္သည္
Total Dhamaal [2019]
HD
Total Dhamaal [2019]
2019
ခုႏွစ္
253
ေယာက္ၾကည့္သည္
Piku [2015]
HD
Piku [2015]
2015
ခုႏွစ္
230
ေယာက္ၾကည့္သည္
 Dhamaal (2007)
HD
Dhamaal (2007)
2007
ခုႏွစ္
366
ေယာက္ၾကည့္သည္
Thailand Only [2017]
HD
Thailand Only [2017]
2017
ခုႏွစ္
209
ေယာက္ၾကည့္သည္
Barfi! [2012]
HD
Barfi! [2012]
2012
ခုႏွစ္
205
ေယာက္ၾကည့္သည္
Butterfly.House.2019
HD
Butterfly.House.2019
2019
ခုႏွစ္
214
ေယာက္ၾကည့္သည္
Good Newwz (2019)
HD
Good Newwz (2019)
2019
ခုႏွစ္
1447
ေယာက္ၾကည့္သည္
[MVHD] The Mask (1994)
HD
[MVHD] The Mask (1994)
1994
ခုႏွစ္
1544
ေယာက္ၾကည့္သည္
1
အသင္းဝင္ ေလာ့ဂ္အင္ဝင္ရန္
စကားဝွက္ေမ့သြားသည္
အသင္းဝင္အသစ္ မွတ္ပံုတင္ျခင္း
႐ုပ္ရွင္အစီအစဥ္အမ်ိဳးအစား
ႏွစ္အလိုက္ ဇာတ္ကားမ်ား
1976 1982 1984
1985 1988 1990
1991 1992 1993
1994 1995 1997
1998 1999 2000
2001 2002 2003
2004 2005 2006
2007 2008 2009
2010 2011 2012
2013 2014 2015
2016 2017 2018
2019 2020 2021