အြန္လိုင္းေပၚက ႐ုပ္ရွင္ ၾကည့္ၾကမယ္  
 
႐ုပ္ရွင္အမ်ိဳးအစား
စြန္႕စားခန္း
 Inception [2010].mp4
HD
Inception [2010].mp4
2010
ခုႏွစ္
318
ေယာက္ၾကည့္သည္
Hacker [2019]
HD
Hacker [2019]
2019
ခုႏွစ္
202
ေယာက္ၾကည့္သည္
Finding Ohana 2021
HD
Finding Ohana 2021
2021
ခုႏွစ္
180
ေယာက္ၾကည့္သည္
LAXMII.2020.mp4
HD
LAXMII.2020.mp4
2020
ခုႏွစ္
273
ေယာက္ၾကည့္သည္
Mega Crocodile (2019)
HD
Mega Crocodile (2019)
2019
ခုႏွစ္
291
ေယာက္ၾကည့္သည္
Jack - The Giant Slayer [2013]
HD
Jack - The Giant Slayer [2013]
2013
ခုႏွစ္
925
ေယာက္ၾကည့္သည္
The Monkey King 3 (Xi You Ji Zhi Nü Er Guo) [2018]
HD
The Monkey King 3 (Xi You Ji Zhi Nü Er Guo) [2018]
2018
ခုႏွစ္
318
ေယာက္ၾကည့္သည္
Iron Sky - The Coming Race [2019]
HD
Iron Sky - The Coming Race [2019]
2019
ခုႏွစ္
158
ေယာက္ၾကည့္သည္
 Forbidden Kingdom (2014).mp4
HD
Forbidden Kingdom (2014).mp4
2014
ခုႏွစ္
172
ေယာက္ၾကည့္သည္
Forrest Gump 1994 mp4
HD
Forrest Gump 1994 mp4
1994
ခုႏွစ္
158
ေယာက္ၾကည့္သည္
Foxcatcher (2014).mp4
HD
Foxcatcher (2014).mp4
2014
ခုႏွစ္
145
ေယာက္ၾကည့္သည္
Leap 2020.mp4
HD
Leap 2020.mp4
2020
ခုႏွစ္
182
ေယာက္ၾကည့္သည္
Ra One [2011]
HD
Ra One [2011]
2011
ခုႏွစ္
655
ေယာက္ၾကည့္သည္
Shivaay [2016]
HD
Shivaay [2016]
2016
ခုႏွစ္
326
ေယာက္ၾကည့္သည္
 Torbaaz (2020)
HD
Torbaaz (2020)
2020
ခုႏွစ္
154
ေယာက္ၾကည့္သည္
Brothers 2015
HD
Brothers 2015
2015
ခုႏွစ္
748
ေယာက္ၾကည့္သည္
Bhoothnath Returns [2014]
HD
Bhoothnath Returns [2014]
2014
ခုႏွစ္
180
ေယာက္ၾကည့္သည္
Kingsman 2017
HD
Kingsman 2017
2017
ခုႏွစ္
296
ေယာက္ၾကည့္သည္
Deadpool [2016]
HD
Deadpool [2016]
2016
ခုႏွစ္
569
ေယာက္ၾကည့္သည္
BlacKkKlansman [2018]
HD
BlacKkKlansman [2018]
2018
ခုႏွစ္
239
ေယာက္ၾကည့္သည္
Penguin Tamil2020
HD
Penguin Tamil2020
2020
ခုႏွစ္
1014
ေယာက္ၾကည့္သည္
Jumanji (1995).m4v
HD
Jumanji (1995).m4v
1995
ခုႏွစ္
339
ေယာက္ၾကည့္သည္
Free State Of Jones (2016)
HD
Free State Of Jones (2016)
2016
ခုႏွစ္
363
ေယာက္ၾကည့္သည္
 From Vegas to Macau II (2015)
HD
From Vegas to Macau II (2015)
2015
ခုႏွစ္
161
ေယာက္ၾကည့္သည္
Detective K Secret of the Lost Island (2015)
HD
Detective K Secret of the Lost Island (2015)
2015
ခုႏွစ္
392
ေယာက္ၾကည့္သည္
Devil (2010)
HD
Devil (2010)
2010
ခုႏွစ္
235
ေယာက္ၾကည့္သည္
Ghostbusters (2016)
HD
Ghostbusters (2016)
2016
ခုႏွစ္
281
ေယာက္ၾကည့္သည္
Malena 2000
HD
Malena 2000
2000
ခုႏွစ္
170
ေယာက္ၾကည့္သည္
Forbidden Dream.2019
HD
Forbidden Dream.2019
2019
ခုႏွစ္
560
ေယာက္ၾကည့္သည္
Ice Age 4 Continental Drift (2012)
HD
Ice Age 4 Continental Drift (2012)
2012
ခုႏွစ္
276
ေယာက္ၾကည့္သည္
Legend of the Dragon (1991)
HD
Legend of the Dragon (1991)
1991
ခုႏွစ္
289
ေယာက္ၾကည့္သည္
Ice Age 3 Dawn Of The Dinosaurs (2009)
HD
Ice Age 3 Dawn Of The Dinosaurs (2009)
2009
ခုႏွစ္
287
ေယာက္ၾကည့္သည္
Edge of Tomorrow 2014
HD
Edge of Tomorrow 2014
2014
ခုႏွစ္
1254
ေယာက္ၾကည့္သည္
 Shock Wave (2017)
HD
Shock Wave (2017)
2017
ခုႏွစ္
401
ေယာက္ၾကည့္သည္
 Flu (2013)
HD
Flu (2013)
2013
ခုႏွစ္
302
ေယာက္ၾကည့္သည္
Foxtrot Six (2019)
HD
Foxtrot Six (2019)
2019
ခုႏွစ္
666
ေယာက္ၾကည့္သည္
Swing Vote (2008)
HD
Swing Vote (2008)
2008
ခုႏွစ္
316
ေယာက္ၾကည့္သည္
Terminator Dark Fate (2019)
HD
Terminator Dark Fate (2019)
2019
ခုႏွစ္
581
ေယာက္ၾကည့္သည္
Royal Tramp 1992
HD
Royal Tramp 1992
1992
ခုႏွစ္
162
ေယာက္ၾကည့္သည္
Shadow (2018)
HD
Shadow (2018)
2018
ခုႏွစ္
155
ေယာက္ၾကည့္သည္
1 2
အသင္းဝင္ ေလာ့ဂ္အင္ဝင္ရန္
စကားဝွက္ေမ့သြားသည္
အသင္းဝင္အသစ္ မွတ္ပံုတင္ျခင္း
႐ုပ္ရွင္အစီအစဥ္အမ်ိဳးအစား
ႏွစ္အလိုက္ ဇာတ္ကားမ်ား
1976 1982 1984
1985 1988 1990
1991 1992 1993
1994 1995 1997
1998 1999 2000
2001 2002 2003
2004 2005 2006
2007 2008 2009
2010 2011 2012
2013 2014 2015
2016 2017 2018
2019 2020 2021