အြန္လိုင္းေပၚက ႐ုပ္ရွင္ ၾကည့္ၾကမယ္  
 
႐ုပ္ရွင္အမ်ိဳးအစား
စစ္ကား
 White Tiger (Belyy Tigr) [2012]
HD
White Tiger (Belyy Tigr) [2012]
2012
ခုႏွစ္
198
ေယာက္ၾကည့္သည္
Sye Raa Narasimha Reddy 2019
HD
Sye Raa Narasimha Reddy 2019
2019
ခုႏွစ္
178
ေယာက္ၾကည့္သည္
Greyhound (2020)
HD
Greyhound (2020)
2020
ခုႏွစ္
613
ေယာက္ၾကည့္သည္
Sobibor (2018)
HD
Sobibor (2018)
2018
ခုႏွစ္
613
ေယာက္ၾကည့္သည္
Behind The Line Escape To Dunkirk2020
HD
Behind The Line Escape To Dunkirk2020
2020
ခုႏွစ္
586
ေယာက္ၾကည့္သည္
The Green Mile (1999)
HD
The Green Mile (1999)
1999
ခုႏွစ္
738
ေယာက္ၾကည့္သည္
Wolf Warrior (2015)
HD
Wolf Warrior (2015)
2015
ခုႏွစ္
1230
ေယာက္ၾကည့္သည္
Saving Private Ryan (1998)
HD
Saving Private Ryan (1998)
1998
ခုႏွစ္
2729
ေယာက္ၾကည့္သည္
Enemy At The Gates (2001)
HD
Enemy At The Gates (2001)
2001
ခုႏွစ္
6390
ေယာက္ၾကည့္သည္
Black Hawk Down (2001)
HD
Black Hawk Down (2001)
2001
ခုႏွစ္
2380
ေယာက္ၾကည့္သည္
[MVHD] 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi (2016)
HD
[MVHD] 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi (2016)
2016
ခုႏွစ္
4025
ေယာက္ၾကည့္သည္
Operation Chromite (2016)
HD
Operation Chromite (2016)
2016
ခုႏွစ္
1115
ေယာက္ၾကည့္သည္
Fury (2014)
HD
Fury (2014)
2014
ခုႏွစ္
703
ေယာက္ၾကည့္သည္
1917 (2019)
HD
1917 (2019)
2019
ခုႏွစ္
991
ေယာက္ၾကည့္သည္
1911 (2011)
HD
1911 (2011)
2011
ခုႏွစ္
539
ေယာက္ၾကည့္သည္
1
အသင္းဝင္ ေလာ့ဂ္အင္ဝင္ရန္
စကားဝွက္ေမ့သြားသည္
အသင္းဝင္အသစ္ မွတ္ပံုတင္ျခင္း
႐ုပ္ရွင္အစီအစဥ္အမ်ိဳးအစား
ႏွစ္အလိုက္ ဇာတ္ကားမ်ား
1976 1982 1984
1985 1988 1990
1991 1992 1993
1994 1995 1997
1998 1999 2000
2001 2002 2003
2004 2005 2006
2007 2008 2009
2010 2011 2012
2013 2014 2015
2016 2017 2018
2019 2020 2021