အြန္လိုင္းေပၚက ႐ုပ္ရွင္ ၾကည့္ၾကမယ္  
 
႐ုပ္ရွင္အမ်ိဳးအစား
အက္ရွင္
 The Foreigner [2017]
HD
The Foreigner [2017]
2017
ခုႏွစ္
413
ေယာက္ၾကည့္သည္
 Sultan 2016
HD
Sultan 2016
2016
ခုႏွစ္
396
ေယာက္ၾကည့္သည္
 The.New.Shaolin.Boxers.1976
HD
The.New.Shaolin.Boxers.1976
1976
ခုႏွစ္
374
ေယာက္ၾကည့္သည္
Raazi [2018]
HD
Raazi [2018]
2018
ခုႏွစ္
599
ေယာက္ၾကည့္သည္
Priest [2011]
HD
Priest [2011]
2011
ခုႏွစ္
323
ေယာက္ၾကည့္သည္
Paradox [2017]
HD
Paradox [2017]
2017
ခုႏွစ္
358
ေယာက္ၾကည့္သည္
My Lucky Stars 1985
HD
My Lucky Stars 1985
1985
ခုႏွစ္
284
ေယာက္ၾကည့္သည္
Anegan [2015]
HD
Anegan [2015]
2015
ခုႏွစ္
281
ေယာက္ၾကည့္သည္
Badlapur [2015].mp4
HD
Badlapur [2015].mp4
2015
ခုႏွစ္
227
ေယာက္ၾကည့္သည္
Trading Paint [2019]
HD
Trading Paint [2019]
2019
ခုႏွစ္
260
ေယာက္ၾကည့္သည္
The Spy Undercover Operation.2013
HD
The Spy Undercover Operation.2013
2013
ခုႏွစ္
210
ေယာက္ၾကည့္သည္
Pirates Of The Caribbean.Dead Mans Chest.2006
HD
Pirates Of The Caribbean.Dead Mans Chest.2006
2006
ခုႏွစ္
257
ေယာက္ၾကည့္သည္
Ala Vaikunthapurramloo 2020
HD
Ala Vaikunthapurramloo 2020
2020
ခုႏွစ္
276
ေယာက္ၾကည့္သည္
Final Score [2018]
HD
Final Score [2018]
2018
ခုႏွစ္
153
ေယာက္ၾကည့္သည္
John Wick [2014]
HD
John Wick [2014]
2014
ခုႏွစ္
369
ေယာက္ၾကည့္သည္
Iron Monkey (Siu Nin Wong Fei Hung Chi - Tit Ma Lau) [1993]
HD
Iron Monkey (Siu Nin Wong Fei Hung Chi - Tit Ma Lau) [1993]
1993
ခုႏွစ္
257
ေယာက္ၾကည့္သည္
Echo Boomers 2020
HD
Echo Boomers 2020
2020
ခုႏွစ္
211
ေယာက္ၾကည့္သည္
Blood Shot 2020
HD
Blood Shot 2020
2020
ခုႏွစ္
261
ေယာက္ၾကည့္သည္
 Ancestral World 2020
HD
Ancestral World 2020
2020
ခုႏွစ္
302
ေယာက္ၾကည့္သည္
 Dunkirk [2017]
HD
Dunkirk [2017]
2017
ခုႏွစ္
161
ေယာက္ၾကည့္သည္
 Super Express.2016
HD
Super Express.2016
2016
ခုႏွစ္
204
ေယာက္ၾကည့္သည္
Palmer.2021
HD
Palmer.2021
2021
ခုႏွစ္
165
ေယာက္ၾကည့္သည္
KRACK.2021
HD
KRACK.2021
2021
ခုႏွစ္
400
ေယာက္ၾကည့္သည္
Bypass Road (2019)
HD
Bypass Road (2019)
2019
ခုႏွစ္
163
ေယာက္ၾကည့္သည္
bahubali 2
HD
bahubali 2
0
ခုႏွစ္
315
ေယာက္ၾကည့္သည္
9-1-1.Lone.Star.S01E10
HD
9-1-1.Lone.Star.S01E10
0
ခုႏွစ္
577
ေယာက္ၾကည့္သည္
9-1-1.Lone.Star.S01E09
HD
9-1-1.Lone.Star.S01E09
0
ခုႏွစ္
110
ေယာက္ၾကည့္သည္
9-1-1.Lone.Star.S01E08
HD
9-1-1.Lone.Star.S01E08
0
ခုႏွစ္
370
ေယာက္ၾကည့္သည္
9-1-1.Lone.Star.S01E07
HD
9-1-1.Lone.Star.S01E07
0
ခုႏွစ္
222
ေယာက္ၾကည့္သည္
9-1-1.Lone.Star.S01E06
HD
9-1-1.Lone.Star.S01E06
0
ခုႏွစ္
175
ေယာက္ၾကည့္သည္
9-1-1.Lone.Star.S01E05
HD
9-1-1.Lone.Star.S01E05
0
ခုႏွစ္
153
ေယာက္ၾကည့္သည္
9-1-1.Lone.Star.S01E04
HD
9-1-1.Lone.Star.S01E04
0
ခုႏွစ္
1069
ေယာက္ၾကည့္သည္
9-1-1.Lone.Star.S01E03
HD
9-1-1.Lone.Star.S01E03
0
ခုႏွစ္
1072
ေယာက္ၾကည့္သည္
9-1-1.Lone.Star.S01E02
HD
9-1-1.Lone.Star.S01E02
0
ခုႏွစ္
231
ေယာက္ၾကည့္သည္
9-1-1.Lone.Star.S01E01
HD
9-1-1.Lone.Star.S01E01
0
ခုႏွစ္
1733
ေယာက္ၾကည့္သည္
Maleficent [2014]
HD
Maleficent [2014]
2014
ခုႏွစ္
138
ေယာက္ၾကည့္သည္
Maharshi [2019]
HD
Maharshi [2019]
2019
ခုႏွစ္
404
ေယာက္ၾကည့္သည္
Kanchana 3 [2019]
HD
Kanchana 3 [2019]
2019
ခုႏွစ္
281
ေယာက္ၾကည့္သည္
Agent Revelation 2021
HD
Agent Revelation 2021
2021
ခုႏွစ္
177
ေယာက္ၾကည့္သည္
 9-1-1.Lone Star.S02E01.Back.in.the.Saddle.mp4
HD
9-1-1.Lone Star.S02E01.Back.in.the.Saddle.mp4
0
ခုႏွစ္
96
ေယာက္ၾကည့္သည္
1 2 3 4 5 6 7 8
အသင္းဝင္ ေလာ့ဂ္အင္ဝင္ရန္
စကားဝွက္ေမ့သြားသည္
အသင္းဝင္အသစ္ မွတ္ပံုတင္ျခင္း
႐ုပ္ရွင္အစီအစဥ္အမ်ိဳးအစား
ႏွစ္အလိုက္ ဇာတ္ကားမ်ား
1976 1982 1984
1985 1988 1990
1991 1992 1993
1994 1995 1997
1998 1999 2000
2001 2002 2003
2004 2005 2006
2007 2008 2009
2010 2011 2012
2013 2014 2015
2016 2017 2018
2019 2020 2021