အြန္လိုင္းေပၚက ႐ုပ္ရွင္ ၾကည့္ၾကမယ္  
 
႐ုပ္ရွင္အမ်ိဳးအစား
အႀကံျပဳ႐ုပ္ရွင္မ်ား
Avengers Endgame (2019)
HD
Avengers Endgame (2019)
2019
ခုႏွစ္
19066
ေယာက္ၾကည့္သည္
Avengers Infinity War (2018)
HD
Avengers Infinity War (2018)
2018
ခုႏွစ္
15858
ေယာက္ၾကည့္သည္
Spider-Man Far From Home (2019)
HD
Spider-Man Far From Home (2019)
2019
ခုႏွစ္
11818
ေယာက္ၾကည့္သည္
Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw (2019)
HD
Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw (2019)
2019
ခုႏွစ္
16553
ေယာက္ၾကည့္သည္
[MVHD] Ant-Man and The Wasp (2018)
HD
[MVHD] Ant-Man and The Wasp (2018)
2018
ခုႏွစ္
10203
ေယာက္ၾကည့္သည္
Die Hard 4 Live Free Or Die Hard  (2007)
HD
Die Hard 4 Live Free Or Die Hard (2007)
2007
ခုႏွစ္
13159
ေယာက္ၾကည့္သည္
Underwater (2020)
HD
Underwater (2020)
2020
ခုႏွစ္
15485
ေယာက္ၾကည့္သည္
Fifty Shades Of Grey (2015)
HD
Fifty Shades Of Grey (2015)
2015
ခုႏွစ္
29764
ေယာက္ၾကည့္သည္
ေနာက္ဆံုးေပၚ႐ုပ္ရွင္မ်ား
Royal Secret Agent.2020.EP10
HD
Royal Secret Agent.2020.EP10
2020
ခုႏွစ္
146
ေယာက္ၾကည့္သည္
Royal Secret Agent.2020.EP7
HD
Royal Secret Agent.2020.EP7
2020
ခုႏွစ္
107
ေယာက္ၾကည့္သည္
Royal Secret Agent.2020.EP6
HD
Royal Secret Agent.2020.EP6
2020
ခုႏွစ္
155
ေယာက္ၾကည့္သည္
 Royal Secret Agent.2020.EP5
HD
Royal Secret Agent.2020.EP5
2020
ခုႏွစ္
92
ေယာက္ၾကည့္သည္
Royal Secret Agent 2020 EP4
HD
Royal Secret Agent 2020 EP4
2020
ခုႏွစ္
159
ေယာက္ၾကည့္သည္
Royal Secret Agent 2020 EP3
HD
Royal Secret Agent 2020 EP3
2020
ခုႏွစ္
106
ေယာက္ၾကည့္သည္
Royal Secret Agent.2020
HD
Royal Secret Agent.2020
2020
ခုႏွစ္
164
ေယာက္ၾကည့္သည္
Royal Secret Agent.2020.EP2
HD
Royal Secret Agent.2020.EP2
2020
ခုႏွစ္
88
ေယာက္ၾကည့္သည္
 Royal Secret Agent 2020 EP1
HD
Royal Secret Agent 2020 EP1
2020
ခုႏွစ္
73
ေယာက္ၾကည့္သည္
Total Dhamaal [2019]
HD
Total Dhamaal [2019]
2019
ခုႏွစ္
253
ေယာက္ၾကည့္သည္
9-1-1.Lone.Star.S01E10
HD
9-1-1.Lone.Star.S01E10
0
ခုႏွစ္
577
ေယာက္ၾကည့္သည္
9-1-1.Lone.Star.S01E09
HD
9-1-1.Lone.Star.S01E09
0
ခုႏွစ္
110
ေယာက္ၾကည့္သည္
9-1-1.Lone.Star.S01E08
HD
9-1-1.Lone.Star.S01E08
0
ခုႏွစ္
370
ေယာက္ၾကည့္သည္
9-1-1.Lone.Star.S01E07
HD
9-1-1.Lone.Star.S01E07
0
ခုႏွစ္
222
ေယာက္ၾကည့္သည္
9-1-1.Lone.Star.S01E06
HD
9-1-1.Lone.Star.S01E06
0
ခုႏွစ္
175
ေယာက္ၾကည့္သည္
9-1-1.Lone.Star.S01E05
HD
9-1-1.Lone.Star.S01E05
0
ခုႏွစ္
153
ေယာက္ၾကည့္သည္
9-1-1.Lone.Star.S01E04
HD
9-1-1.Lone.Star.S01E04
0
ခုႏွစ္
1069
ေယာက္ၾကည့္သည္
9-1-1.Lone.Star.S01E03
HD
9-1-1.Lone.Star.S01E03
0
ခုႏွစ္
1072
ေယာက္ၾကည့္သည္
9-1-1.Lone.Star.S01E02
HD
9-1-1.Lone.Star.S01E02
0
ခုႏွစ္
231
ေယာက္ၾကည့္သည္
9-1-1.Lone.Star.S01E01
HD
9-1-1.Lone.Star.S01E01
0
ခုႏွစ္
1733
ေယာက္ၾကည့္သည္
« ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 29 ถัดไป »
အသင္းဝင္ ေလာ့ဂ္အင္ဝင္ရန္
စကားဝွက္ေမ့သြားသည္
အသင္းဝင္အသစ္ မွတ္ပံုတင္ျခင္း
႐ုပ္ရွင္အစီအစဥ္အမ်ိဳးအစား
ႏွစ္အလိုက္ ဇာတ္ကားမ်ား
1976 1982 1984
1985 1988 1990
1991 1992 1993
1994 1995 1997
1998 1999 2000
2001 2002 2003
2004 2005 2006
2007 2008 2009
2010 2011 2012
2013 2014 2015
2016 2017 2018
2019 2020 2021