အြန္လိုင္းေပၚက ႐ုပ္ရွင္ ၾကည့္ၾကမယ္  
 
႐ုပ္ရွင္အမ်ိဳးအစား
ကုလားကား
The Sholay Girl [2019].mp4
HD
The Sholay Girl [2019].mp4
2019
ခုႏွစ္
215
ေယာက္ၾကည့္သည္
 Sultan 2016
HD
Sultan 2016
2016
ခုႏွစ္
242
ေယာက္ၾကည့္သည္
SUPER OVER (2021)
HD
SUPER OVER (2021)
2021
ခုႏွစ္
173
ေယာက္ၾကည့္သည္
Raazi [2018]
HD
Raazi [2018]
2018
ခုႏွစ္
331
ေယာက္ၾကည့္သည္
Anegan [2015]
HD
Anegan [2015]
2015
ခုႏွစ္
164
ေယာက္ၾကည့္သည္
Miss India (2020)
HD
Miss India (2020)
2020
ခုႏွစ္
143
ေယာက္ၾကည့္သည္
Ala Vaikunthapurramloo 2020
HD
Ala Vaikunthapurramloo 2020
2020
ခုႏွစ္
194
ေယာက္ၾကည့္သည္
 Koyla [1997]
HD
Koyla [1997]
1997
ခုႏွစ္
100
ေယာက္ၾကည့္သည္
KRACK.2021
HD
KRACK.2021
2021
ခုႏွစ္
294
ေယာက္ၾကည့္သည္
bahubali 2
HD
bahubali 2
0
ခုႏွစ္
234
ေယာက္ၾကည့္သည္
Total Dhamaal [2019]
HD
Total Dhamaal [2019]
2019
ခုႏွစ္
191
ေယာက္ၾကည့္သည္
Maharshi [2019]
HD
Maharshi [2019]
2019
ခုႏွစ္
299
ေယာက္ၾကည့္သည္
Kanchana 3 [2019]
HD
Kanchana 3 [2019]
2019
ခုႏွစ္
218
ေယာက္ၾကည့္သည္
Chippa 2020
HD
Chippa 2020
2020
ခုႏွစ္
78
ေယာက္ၾကည့္သည္
Master.2021
HD
Master.2021
2021
ခုႏွစ္
228
ေယာက္ၾကည့္သည္
Sonchiriya 2019
HD
Sonchiriya 2019
2019
ခုႏွစ္
142
ေယာက္ၾကည့္သည္
 Rangoon [2017].mp4
HD
Rangoon [2017].mp4
2017
ခုႏွစ္
150
ေယာက္ၾကည့္သည္
LAXMII.2020.mp4
HD
LAXMII.2020.mp4
2020
ခုႏွစ္
215
ေယာက္ၾကည့္သည္
Surya - The Brave Soldier (Naa Peru Surya Na Illu India) [2018]
HD
Surya - The Brave Soldier (Naa Peru Surya Na Illu India) [2018]
2018
ခုႏွစ္
367
ေယာက္ၾကည့္သည္
The Power.2021.mp4
HD
The Power.2021.mp4
2021
ခုႏွစ္
538
ေယာက္ၾကည့္သည္
Rowdy Rathore [2012]
HD
Rowdy Rathore [2012]
2012
ခုႏွစ္
184
ေယာက္ၾကည့္သည္
Dev [2019]
HD
Dev [2019]
2019
ခုႏွစ္
215
ေယာက္ၾကည့္သည္
Surya - The Brave Soldier (Naa Peru Surya Na Illu India) [2018]
HD
Surya - The Brave Soldier (Naa Peru Surya Na Illu India) [2018]
2018
ခုႏွစ္
613
ေယာက္ၾကည့္သည္
Piku [2015]
HD
Piku [2015]
2015
ခုႏွစ္
200
ေယာက္ၾကည့္သည္
Sye Raa Narasimha Reddy 2019
HD
Sye Raa Narasimha Reddy 2019
2019
ခုႏွစ္
141
ေယာက္ၾကည့္သည္
Baadshah 1999
HD
Baadshah 1999
1999
ခုႏွစ္
175
ေယာက္ၾကည့္သည္
The New Adventures of Aladdin 2015 mp4
HD
The New Adventures of Aladdin 2015 mp4
2015
ခုႏွစ္
199
ေယာက္ၾကည့္သည္
K.G.F Chapter 1 (2018)
HD
K.G.F Chapter 1 (2018)
2018
ခုႏွစ္
173
ေယာက္ၾကည့္သည္
 Don 2006
HD
Don 2006
2006
ခုႏွစ္
797
ေယာက္ၾကည့္သည္
Disco Raja (2020) Telugu Proper 720p HD AVC (1)
HD
Disco Raja (2020) Telugu Proper 720p HD AVC (1)
2020
ခုႏွစ္
142
ေယာက္ၾကည့္သည္
BHOOMI (2021) 
HD
BHOOMI (2021) 
2021
ခုႏွစ္
588
ေယာက္ၾကည့္သည္
 Alad 2 2018
HD
Alad 2 2018
2018
ခုႏွစ္
137
ေယာက္ၾကည့္သည္
Force 2 (2016).mp4
HD
Force 2 (2016).mp4
2016
ခုႏွစ္
137
ေယာက္ၾကည့္သည္
Ra One [2011]
HD
Ra One [2011]
2011
ခုႏွစ္
571
ေယာက္ၾကည့္သည္
Shivaay [2016]
HD
Shivaay [2016]
2016
ခုႏွစ္
291
ေယာက္ၾကည့္သည္
 Torbaaz (2020)
HD
Torbaaz (2020)
2020
ခုႏွစ္
124
ေယာက္ၾကည့္သည္
Zindagi Na Milegi Dobara [2011]
HD
Zindagi Na Milegi Dobara [2011]
2011
ခုႏွစ္
557
ေယာက္ၾကည့္သည္
Hero Panti [2014]
HD
Hero Panti [2014]
2014
ခုႏွစ္
380
ေယာက္ၾကည့္သည္
Brothers 2015
HD
Brothers 2015
2015
ခုႏွစ္
672
ေယာက္ၾကည့္သည္
Bhoothnath Returns [2014]
HD
Bhoothnath Returns [2014]
2014
ခုႏွစ္
153
ေယာက္ၾကည့္သည္
1 2 3 4
အသင္းဝင္ ေလာ့ဂ္အင္ဝင္ရန္
စကားဝွက္ေမ့သြားသည္
အသင္းဝင္အသစ္ မွတ္ပံုတင္ျခင္း
႐ုပ္ရွင္အစီအစဥ္အမ်ိဳးအစား
ႏွစ္အလိုက္ ဇာတ္ကားမ်ား
1976 1982 1984
1985 1988 1990
1991 1992 1993
1994 1995 1997
1998 1999 2000
2001 2002 2003
2004 2005 2006
2007 2008 2009
2010 2011 2012
2013 2014 2015
2016 2017 2018
2019 2020 2021