အြန္လိုင္းေပၚက ႐ုပ္ရွင္ ၾကည့္ၾကမယ္  
 
႐ုပ္ရွင္အမ်ိဳးအစား
ကုိရီယားဇာတ္ကားမ်ား
The Odd Family - Zombie On Sale [2019]
HD
The Odd Family - Zombie On Sale [2019]
2019
ခုႏွစ္
150
ေယာက္ၾကည့္သည္
True Beauty.2020.EP15
HD
True Beauty.2020.EP15
2020
ခုႏွစ္
121
ေယာက္ၾကည့္သည္
 True Beauty.2020.EP14
HD
True Beauty.2020.EP14
2020
ခုႏွစ္
70
ေယာက္ၾကည့္သည္
 True Beauty.2020.EP13
HD
True Beauty.2020.EP13
2020
ခုႏွစ္
53
ေယာက္ၾကည့္သည္
 True Beauty 2020 EP12
HD
True Beauty 2020 EP12
2020
ခုႏွစ္
42
ေယာက္ၾကည့္သည္
True Beauty 2020 EP11
HD
True Beauty 2020 EP11
2020
ခုႏွစ္
47
ေယာက္ၾကည့္သည္
True Beauty.2020.EP10
HD
True Beauty.2020.EP10
2020
ခုႏွစ္
64
ေယာက္ၾကည့္သည္
True Beauty.2020.EP9
HD
True Beauty.2020.EP9
2020
ခုႏွစ္
51
ေယာက္ၾကည့္သည္
True Beauty.2020.EP8
HD
True Beauty.2020.EP8
2020
ခုႏွစ္
55
ေယာက္ၾကည့္သည္
 True Beauty.2020.EP7
HD
True Beauty.2020.EP7
2020
ခုႏွစ္
50
ေယာက္ၾကည့္သည္
True Beauty.2020.EP6
HD
True Beauty.2020.EP6
2020
ခုႏွစ္
63
ေယာက္ၾကည့္သည္
 True Beauty.2020.EP5
HD
True Beauty.2020.EP5
2020
ခုႏွစ္
81
ေယာက္ၾကည့္သည္
True Beauty 2020 EP4
HD
True Beauty 2020 EP4
2020
ခုႏွစ္
46
ေယာက္ၾကည့္သည္
True Beauty 2020 EP3
HD
True Beauty 2020 EP3
2020
ခုႏွစ္
53
ေယာက္ၾကည့္သည္
True Beauty 2020 EP2
HD
True Beauty 2020 EP2
2020
ခုႏွစ္
56
ေယာက္ၾကည့္သည္
True Beauty.2020.EP1
HD
True Beauty.2020.EP1
2020
ခုႏွစ္
44
ေယာက္ၾကည့္သည္
O Type Watermelon 2020
HD
O Type Watermelon 2020
2020
ခုႏွစ္
433
ေယာက္ၾကည့္သည္
Active College Student! ! Pyuakawa, Slender 19-Year-Old (Av Debut! ! Nishinomiya Konomi)
HD
Active College Student! ! Pyuakawa, Slender 19-Year-Old (Av Debut! ! Nishinomiya Konomi)
0
ခုႏွစ္
251
ေယာက္ၾကည့္သည္
1000 Stars 2021
HD
1000 Stars 2021
2021
ခုႏွစ္
75
ေယာက္ၾကည့္သည္
The Legendary Lighter 2019
HD
The Legendary Lighter 2019
2019
ခုႏွစ္
132
ေယာက္ၾကည့္သည္
Mega Crocodile (2019)
HD
Mega Crocodile (2019)
2019
ခုႏွစ္
247
ေယာက္ၾကည့္သည္
 Josee 2020
HD
Josee 2020
2020
ခုႏွစ္
260
ေယာက္ၾကည့္သည္
RUN BOY RUN 2020
HD
RUN BOY RUN 2020
2020
ခုႏွစ္
136
ေယာက္ၾကည့္သည္
Alive 2020
HD
Alive 2020
2020
ခုႏွစ္
1464
ေယာက္ၾကည့္သည္
Detective K Secret of the Lost Island (2015)
HD
Detective K Secret of the Lost Island (2015)
2015
ခုႏွစ္
348
ေယာက္ၾကည့္သည္
Young Aunt
HD
Young Aunt
2019
ခုႏွစ္
513
ေယာက္ၾကည့္သည္
 Flu (2013)
HD
Flu (2013)
2013
ခုႏွစ္
270
ေယာက္ၾကည့္သည္
Tunnel (2016) version 2
HD
Tunnel (2016) version 2
2016
ခုႏွစ္
171
ေယာက္ၾကည့္သည္
The Throne 2015
HD
The Throne 2015
2015
ခုႏွစ္
177
ေယာက္ၾကည့္သည္
Detective K Secret of the Lost Island (2015)
HD
Detective K Secret of the Lost Island (2015)
2015
ခုႏွစ္
184
ေယာက္ၾကည့္သည္
Detective K Secret of the Living Dead (2018)
HD
Detective K Secret of the Living Dead (2018)
2018
ခုႏွစ္
321
ေယာက္ၾကည့္သည္
Forbidden Dream.2019
HD
Forbidden Dream.2019
2019
ခုႏွစ္
120
ေယာက္ၾကည့္သည္
Haunters.2010
HD
Haunters.2010
2010
ခုႏွစ္
223
ေယာက္ၾကည့္သည္
The Attorney (2013)
HD
The Attorney (2013)
2013
ခုႏွစ္
1821
ေယာက္ၾကည့္သည္
Love Lesson (2013)
HD
Love Lesson (2013)
2013
ခုႏွစ္
2397
ေယာက္ၾကည့္သည္
A Single Rider (2017)
HD
A Single Rider (2017)
2017
ခုႏွစ္
1541
ေယာက္ၾကည့္သည္
The City Of Violence (2006)
HD
The City Of Violence (2006)
2006
ခုႏွစ္
1103
ေယာက္ၾကည့္သည္
Operation Chromite (2016)
HD
Operation Chromite (2016)
2016
ခုႏွစ္
1076
ေယာက္ၾကည့္သည္
The Admiral: Roaring Currents(2014)
HD
The Admiral: Roaring Currents(2014)
2014
ခုႏွစ္
1331
ေယာက္ၾကည့္သည္
Ninja Assassin (2009)
HD
Ninja Assassin (2009)
2009
ခုႏွစ္
873
ေယာက္ၾကည့္သည္
1 2
အသင္းဝင္ ေလာ့ဂ္အင္ဝင္ရန္
စကားဝွက္ေမ့သြားသည္
အသင္းဝင္အသစ္ မွတ္ပံုတင္ျခင္း
႐ုပ္ရွင္အစီအစဥ္အမ်ိဳးအစား
ႏွစ္အလိုက္ ဇာတ္ကားမ်ား
1976 1982 1984
1985 1988 1990
1991 1992 1993
1994 1995 1997
1998 1999 2000
2001 2002 2003
2004 2005 2006
2007 2008 2009
2010 2011 2012
2013 2014 2015
2016 2017 2018
2019 2020 2021